Iné

Objektív je zahmlený.
  • Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu pred ďalším použitím.

Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
  • Nejde o poruchu.

Po zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín).
  • Vnútorný nabíjateľný záložný akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor a fotoaparát s vypnutým napájaním odložte najmenej na 24 hodín.

Dátum alebo čas sú nesprávne.
  • [Area Setting] je nastavená na odlišnú oblasť ako je vaša aktuálna oblasť. Zmeňte nastavenie pomocou MENU 1 [Area Setting].