Samodiagnostické zobrazenie

Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom abecedy, pracuje funkcia vlastnej diagnostiky fotoaparátu. Posledné dve číslice (indikované ako ) sa budú líšiť v závislosti od stavu vášho fotoaparátu.
Ak sa problém nedá odstrániť ani viacnásobným vykonaním nasledujúcich opravných postupov, fotoaparát pravdepodobne vyžaduje opravu.
Kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Sony alebo miestny autorizovaný servis spoločnosti Sony.
C:32:
  • Vyskytol sa problém s hardvérom fotoaparátu. Vypnite a znovu zapnite napájanie.

C:13:
  • Fotoaparát nedokáže čítať/zapisovať údaje na pamäťovú kartu. Skúste znovu zapnúť a vypnúť fotoaparát alebo niekoľkokrát vytiahnuť a zasunúť pamäťovú kartu.

  • Vložená je nenaformátovaná pamäťová karta. Naformátujte pamäťovú kartu. [Detaily]

  • Vloženú pamäťovú kartu nie je možné s fotoaparátom použiť alebo sú údaje poškodené. Vložte novú pamäťovú kartu.

E:61:
E:62:
E:91:
  • Nastala chyba funkčnosti fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát a potom znovu zapnite fotoaparát. [Detaily]

E:94:
  • Pri zápise alebo mazaní dát sa vyskytuje porucha. Vyžaduje sa oprava. Kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Sony alebo miestny autorizovaný servis spoločnosti Sony. Buďte pripravení uviesť všetky čísla v chybovom kóde, ktorý začína písmenom E.