Situácie, ktoré tento fotoaparát nedokáže zvládnuť bez problémov

Za určitých okolností tento fotoaparát nedokáže naplno využiť niektoré funkcie.
Pri snímaní za nasledujúcich podmienok buď zmeňte kompozíciu záberu, alebo zmeňte režim snímania a potom záber nasnímajte znova.

Podmienky slabého osvetlenia

Podmienky príliš veľkého jasu

Premenlivá úroveň jasu

Blikajúce svetlá

Objekty sú príliš blízko fotoaparátu

Veľké pohybujúce sa objekty alebo príliš rýchlo sa pohybujúce objekty

Objekty sú príliš malé alebo príliš veľké

Scény s podobným spojitým horizontom, ako je obloha, piesková pláž alebo trávnik

Konštantne sa meniace scény, ako sú vodopády