Informácie o vnútornom nabíjateľnom záložnom akumulátore

Váš fotoaparát má vnútorný nabíjateľný akumulátor, ktorý zaisťuje, že nastavenia času a dátumu a ďalšie nastavenia budú uchované bez ohľadu na to, či je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Tento nabíjateľný akumulátor sa nabíja vždy počas používania fotoaparátu. Ak však používate fotoaparát len počas krátkej doby, akumulátor sa postupne vybije. Ak fotoaparát vôbec nepoužívate po dobu približne 1 mesiaca, akumulátor sa úplne vybije. Preto zaistite, aby bol tento nabíjateľný akumulátor nabitý pred použitím fotoaparátu.
Fotoaparát môžete používať aj vtedy, keď nabíjateľný akumulátor nie je nabitý. Nebudú sa však indikovať dátum a čas.

Postup pri nabíjaní vnútorného nabíjateľného záložného akumulátora

Do fotoaparátu vložte nabitý akumulátor a potom nechajte fotoaparát minimálne na 24 hodín s vypnutým napájaním.