Akumulátor

Informácie o nabíjaní akumulátora

 • Pred prvým použitím fotoaparátu nabite akumulátor (je súčasťou dodávky).

 • Akumulátor môžete dobíjať aj vtedy, keď nie je úplne vybitý. Môžete taktiež využiť čiastočne nabitú kapacitu akumulátora, aj keď nie je úplne nabitý.

 • Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10°C až 30°C. Pri teplotách mimo tohto rozsahu sa akumulátor nemusí účinne nabiť.

Efektívne používanie akumulátora

 • Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú s nízkou okolitou teplotou. To znamená, že na chladných miestach je prevádzkový čas akumulátora kratší. Pre čo najdlhšiu výdrž akumulátora odporúčame nasledujúce:

 • Akumulátor vložte do vrecka blízko vášho tela tak, aby sa zohrial a vložte ho do fotoaparátu bezprostredne pred spustením snímania.
  (Ak máte vo vrecku kovové predmety, ako sú napríklad kľúče, dbajte na to, aby nedošlo k skratu.)

 • Kapacita akumulátora sa rýchlo zníži pri častom používaní blesku.

 • V zálohe majte náhradné akumulátory na dvojnásobne až trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný čas snímania. Pred skutočným snímaním vykonajte skúšobné snímanie.

 • Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný.

 • Nenechávajte akumulátor na extrémne horúcich miestach, napríklad, v aute alebo na priamom slnku.

 • Ak dôjde k znečisteniu konektorov akumulátora, je možné, že sa fotoaparát nebude dať zapnúť, alebo sa akumulátor nemusí nabiť úplne. V takomto prípade akumulátor vyčistite tak, že pomocou jemnej handričky alebo vatového tampónu z neho jemne utriete akýkoľvek prach.

Stav nabitia akumulátora

 • Na displeji sa zobrazuje indikátor zostávajúceho stavu nabitia akumulátora.

A: Vysoké
B: Nízke
 • Trvá to približne 1 minútu, kým sa zobrazí indikátor so správnym zostávajúcim stavom nabitia akumulátora.

 • Za určitých okolností sa môže stať, že indikátor stavu nabitia akumulátora nebude zobrazovať zodpovedajúci stav.

 • Ak je fotoaparát zapnutý a určitú dobu sa nepoužíva, automaticky sa vypne. (Funkcia automatického vypnutia)

Uskladnenie akumulátora

 • Akumulátor pred uskladnením úplne vybite a fotoaparát skladujte na chladnom, suchom mieste. Na zachovanie funkcie akumulátora ho počas skladovania minimálne raz ročne úplne nabite a potom úplne vybite vo fotoaparáte.

 • Akumulátor vybite tak, že fotoaparát ponecháte v režime prehrávania prezentácie, pokým sa nevypne napájanie.

 • Aby nedošlo k znečisteniu konektorov, skratovaniu, atď., pri prenášaní alebo skladovaní používajte plastové vrecko, ktoré zabráni kontaktu s kovovými predmetmi.

Informácie o životnosti akumulátora

 • Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa časom a opakovaným používaním znižuje. Ak sa dostupný čas akumulátora výrazne skráti, pravdepodobne nastal čas na výmenu akumulátora za nový.

 • Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže líšiť v závislosti od prevádzkových a skladovacích podmienok a okolitého prostredia.

Kompatibilný akumulátor

 • NP-BX1 (je súčasťou dodávky) sa môže použiť len pre modely Cyber-shot kompatibilné s typom X.