Nabíjanie akumulátora

  • Dodaný sieťový adaptér je určený pre tento fotoaparát. Nepripájajte ho k iným elektronickým zariadeniam. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche. Taktiež zabezpečte, aby sa používal originálny sieťový adaptér značky Sony.

  • Ak počas nabíjania bliká kontrolka nabíjania fotoaparátu, vyberte nabíjaný akumulátor a potom ho znovu bezpečne vložte do fotoaparátu. Ak kontrolka nabíjania znovu bliká, môže to naznačovať poruchu akumulátora alebo to, že bol do nabíjačky vložený iný typ akumulátora, ako je predpísaný. Skontrolujte, či je akumulátor špecifikovaného typu. Ak bol do nabíjačky vložený predpísaný typ akumulátora, vyberte ho a nahraďte ho novým alebo iným typom a skontrolujte, či sa akumulátor nabíja správne. Ak sa daný akumulátor nabije správne, znamená to, že na pôvodnom akumulátore pravdepodobne došlo k poruche.

  • Ak kontrolka nabíjania bliká aj vtedy, keď je sieťový adaptér pripojený k fotoaparátu a zásuvke sieťového napájania, znamená to, že sa nabíjanie dočasne prerušilo a nachádza sa v pohotovostnom režime. Nabíjanie sa preruší a automaticky prejde do pohotovostného režimu vtedy, keď je teplota mimo odporúčaného rozsahu prevádzkovej teploty. Keď sa teplota vráti do požadovaného rozsahu, nabíjanie sa obnoví a kontrolka nabíjania sa znovu rozsvieti. Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10°C až 30°C.