Poznámka k čisteniu

Čistenie objektívu a blesku

Otlačky prstov, prach alebo iné nečistoty utierajte z povrchu objektívu a blesku pomocou mäkkej handričky.

Čistenie blesku

Povrch blesku pred použitím vyčistite. Teplo z vyžarovania blesku môže spôsobiť, že nečistota na povrchu blesku začne dymiť, alebo sa začne spaľovať. Povrch blesku utrite mäkkou handričkou, aby sa odstránili nečistota alebo prach, atď.

Čistenie povrchu fotoaparátu

Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Ochrana povrchovej úpravy a krytu pred poškodením:
  • Nevystavujte fotoaparát chemickým výrobkom, ako napríklad, riedidlám, benzínu, liehu, jednorázovým handričkám, odpudzovačom hmyzu, opaľovacím krémom alebo insekticídom.

  • Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách ktorúkoľvek z vyššie uvedených chemikálií.

  • Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými produktmi alebo výrobkami z vinylu.