Počet statických záberov

Počet statických záberov sa môže líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní a pamäťovej karty.

[Image Size] : [L: 24M]
Keď je [Aspect Ratio] nastavená na [3:2]*
(Jednotky: Zábery)

Quality
Pamäťová karta naformátovaná týmto fotoaparátom
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
Standard
280
560
1100
2250
4600
9200
Fine
195
395
800
1600
3200
6400
Extra fine
105
215
435
870
1750
3500
RAW & JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400

* Keď je [Aspect Ratio] nastavený na iný ako [3:2], môžete nasnímať viac záberov ako je uvedené vyššie. (Okrem prípadu, keď je [Quality] nastavená na [RAW].)
Poznámky
  • Aj keď je dostupný počet záberov pre snímanie vyšší ako 9 999, objaví sa indikátor „9999“.

  • Ak sa na tomto fotoaparáte prehráva záber nasnímaný iným fotoaparátom, záber sa nemusí zobraziť v skutočnej veľkosti.