Používanie fotoaparátu v zahraničí

Sieťový adaptér (je súčasťou dodávky) môžete použiť v ktorejkoľvek krajine alebo v ktoromkoľvek regióne, kde je napájanie v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu pri 50 Hz/60 Hz.
Poznámky
  • Elektronický napäťový transformátor nie je potrebný a jeho použitie by mohlo spôsobiť poruchu.