Informácie o režimoch kódovania farieb na TV prijímači

Ak chcete prezerať videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom prostredníctvom TV prijímača, fotoaparát a TV prijímač musia používať rovnaký systém kódovania farieb. Skontrolujte TV normu určenú pre krajinu alebo región, v ktorom sa fotoaparát používa.

Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Tchaj-wan, USA, Venezuela, atď.

Systém PAL
Austrália, Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovenská republika, Španielsko, Spojené Kráľovstvo, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Vietnam, atď.

Systém PAL-M
Brazília

Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj

Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina, atď.