Ochranné známky

 • Nasledujúce značky sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
  , „Cyber-shot“, „Memory Stick“, , „Memory Stick PRO“, , „Memory Stick Duo“, , „Memory Stick PRO Duo“, , „Memory Stick PRO-HG Duo“, , „Memory Stick XC-HG Duo“, , „Memory Stick Micro“, , „MagicGate“, , „BRAVIA“

 • „Blu-ray Disc™“ a „Blu-ray™“ sú ochranné známky spoločnosti Blu-ray Disc Association.

 • „AVCHD Progressive“ a typ loga „AVCHD Progressive“ sú ochranné známky spoločnosti Panasonic Corporation a spoločnosti Sony Corporation.

 • Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

 • Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, ako aj logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a iných krajinách.

 • Microsoft, Windows, DirectX a Windows Vista sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.

 • Mac, Mac OS a iMovie sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

 • Intel, Pentium a Intel Core sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation.

 • Logo SDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.

 • MultiMediaCard je ochranná známka spoločnosti MultiMediaCard Association.

 • „PlayStation“ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.

 • Eye-Fi je ochranná známka spoločnosti Eye-Fi, Inc.

 • Okrem toho, názvy systémov a výrobkov použité v tomto návode sú vo všeobecnosti ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vývojárskych spoločností alebo výrobcov. Značky ™ alebo ® sa však v tomto návode nepoužívajú vo všetkých prípadoch.