Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Visning af resultat

På skærmen eller søgeren kan du muligvis se et billede med en blænde, der afviger fra optageresultatet. Da sløringen af et motiv ændres, hvis blænden ændres, afviger sløringen på det egentlige billede, fra det billede du så, inden du optog. Mens du trykker ned på den tast som [Visning af resultat] er tildelt til, kan du kontrollere forhåndsvisningen af billedet med de anvendte DRO-, lukkerhastigheds-, blænde- og ISO-følsomhedsindstillinger. Kontroller forhåndsvisningen af optageresultatet inden optagelsen udføres.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] → indstil [Visning af resultat] -funktionen til den ønskede tast.
  2. Bekræft billedet ved at trykke på den tast som [Visning af resultat] blev tildelt til.

Tip!

  • De DRO-indstillinger, lukkerhastigheds-, blænde- og ISO-følsomhedsindstillinger, som du har indstillet, gengives på billedet for [Visning af resultat], men visse effekter kan ikke forhåndsvises afhængigt af optageindstillingerne. Selv i det tilfælde anvendes de valgte indstillinger til de billeder, som du optager.