Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Blændevisning

På skærmen eller søgeren kan du muligvis se et billede med en blænde, der afviger fra optageresultatet. Da sløringen af et motiv ændres, hvis blænden ændres, afviger sløringen på det egentlige billede, fra det billede du så, inden du optog.
Mens du trykker og holder på den tast, som du tildelte [Blændevisning] -funktionen til, sættes blænden ned på den indstillede blændeværdi, og du kan kontrollere sløringen inden optagelse.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] → indstil [Blændevisning] -funktionen til den ønskede tast.
  2. Bekræft billedet ved at trykke på den tast som [Blændevisning] blev tildelt til.

Tip!

  • Selvom du kan ændre blændeværdien under forhåndsvisningen, bliver motivet muligvis defokuseret, hvis du vælger en lysere blænde. Vi anbefaler, at du justerer fokuseringen igen.