Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Kont. optagelse

Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.

  1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][Kont. optagelse].

Tip!

  • For at bevare fokuseringen og eksponeringen under serieoptagelser skal du ændre de følgende indstillinger.
    Eksponeringen for den første optagelse bestemmes, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Eksponeringsindstillingen for den første optagelse anvendes til de efterfølgende optagelser.
    • Indstil [Fokustilstand] til [Kontinuerlig AF].
    • Indstil [AEL med udløser] til [Fra] eller [Auto].