Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Zoom

Når der er monteret et zoomobjektiv, kan du forstørre billeder ved at dreje på zoomringen på objektivet.

  1. Drej på zoomringen på zoomobjektivet for at forstørre motiver.
    • Når der er monteret et elektrisk zoomobjektiv, skal du betjene zoomknappen på zoomobjektivet for at forstørre motiver.

Om [Zoom] på kameraet

Når du vælger noget andet end [Kun optisk zoom] som [Zoomindstilling], kan du anvende zoomen på kamerasiden.

Når der er monteret et elektrisk zoomobjektiv:
Hvis zoomområdet for den optiske zoom overskrides, når du betjener zoomknappen eller zoomringen, skifter kameraet automatisk over til zoom på kamerasiden.

Når der er monteret et andet objektiv end et elektrisk zoomobjektiv:
MENU (Kameraindst.) → [Zoom] → ønsket værdi.