Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Fokusforstørrelse

Du kan kontrollere fokuseringen ved at forstørre billedet inden optagelse.

  1. MENU (Kameraindst.)[Fokusforstørrelse].
  2. Tryk på på midten af kontrolhjulet for at forstørre billedet, og vælg den position, som du ønsker at forstørre, vha. op/ned/venstre/højre side på kontrolhjulet.
  3. Bekræft fokuseringen.
  4. Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.

Tip!

  • Hver gang du trykker på i midten, ændres forstørrelsesskaleringen.
  • Når du fokuserer manuelt, kan du justere fokus, mens der er forstørret et billede.
  • Funktionen [Fokusforstørrelse] ophæves, når udløserknappen trykkes halvvejs ned.
  • Du kan optage billeder, mens et billede er forstørret, men produktet optager den fulde visning af billedet.
  • Funktionen [Fokusforstørrelse] ophæves efter optagelse.