Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

MF-hjælp (stillbillede)

Forstørrer automatisk billedet på skærmen for at gøre manuel fokusering nemmere. Dette fungerer under optagelse med Manuel fokus eller Direkte manuel fokus.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [MF-hjælp][Til].
  2. Drej på fokusringen for at justere fokus.
    Billedet forstørres. Du kan forstørre billeder yderligere ved at trykke på på midten af kontrolhjulet.

Bemærk!

  • Du kan ikke anvende [MF-hjælp], når du optager film.