Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Fokusforstørrelsestid

Indstil varigheden for hvor længe et billede skal forstørres vha. [MF-hjælp]- eller [Fokusforstørrelse]-funktionen.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger)[Fokusforstørrelsestid] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

2 sek. (standardindstilling):
Forstørrer billederne i 2 sekunder.
5 sek.
Forstørrer billederne i 5 sekunder.
Ingen begræns.
Forstørrer billeder, indtil du trykker på udløserknappen.