Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Manuel fokus

Når det er svært at opnå den rigtige fokusering i autofokustilstanden, kan du justere fokuseringen manuelt.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Fokustilstand][Manuel fokus].
  2. Drej på fokusringen for at få en skarp fokusering.

    • Når du drejer på fokusringen, vises fokusafstanden på skærmen.