Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Vložení paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do videokamery.

 1. Otevřete kryt a zasunujte paměťovou kartu, dokud nezaklapne.

  A: Indikátor přístupu

  B: Kartu vložte zkoseným rohem ve znázorněném směru.

Poznámka

 • Aby byla zajištěna stabilní funkce paměťové karty, doporučujeme ji před prvním použitím naformátovat ve videokameře. Naformátováním paměťové karty se vymažou všechna data uložená na kartě. Data nelze obnovit. Důležitá data si uložte do počítače nebo na jiné médium.
 • Pokud se zobrazí zpráva [Nepodařilo se vytvořit nový soubor databáze obrazů. Příčinou může být nedostatek volného místa.], naformátujte paměťovou kartu.
 • Zkontrolujte směr zasunutí karty. Pokud vložíte paměťovou kartu špatným směrem, může dojít k poškození paměťové karty, slotu paměťové karty nebo obrazových dat.
 • Do slotu paměťové karty vkládejte pouze karty, které odpovídají velikosti slotu. V opačném případě by mohlo by dojít k poruše.
 • Při vkládání a vyjímání paměťové karty dávejte pozor, aby karta nevyskočila a nespadla na zem.
 • Videokamera paměťovou kartu nerozpozná, pokud není vložena přímo ve správném směru.
 • Pokud se zobrazí zpráva [Příprava souboru databáze obrazů. Čekejte prosím.], počkejte, až zmizí.

Tip

 • Chcete-li paměťovou kartu vysunout, otevřete kryt a lehce ji zatlačte dovnitř.