Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Nahrávání videí

Nahrávejte videa.

 1. Sejměte krytku objektivu.
 2. Otevřete monitor LCD videokamery a zapněte napájení.
  • Videokameru můžete zapnout i stisknutím tlačítka POWER nebo vytažením hledáčku.

 3. Stisknutím tlačítka START/STOP začněte nahrávat.
  • Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka START/STOP.

Poznámka

 • Pokud zavřete monitor LCD během nahrávání videí, nahrávání se zastaví (pouze pokud je zasunut hledáček).
 • Maximální doba kontinuálního nahrávání videí je přibližně 13 hodin.
 • Jestliže soubor videa AVCHD překročí velikost 2 GB, automaticky se vytvoří další soubor videa.
 • Budou indikovány následující stavy, jestliže jsou po dokončení nahrávání data i nadále zapisována na záznamové médium. Během této doby nevystavujte videokameru nárazům ani vibracím ani neodpojujte modul akumulátoru či napájecí adaptér.
  • Indikátor přístupu svítí nebo bliká
  • Ikona média v pravém horním rohu monitoru LCD bliká
 • Monitor LCD této videokamery může snímky zobrazovat přes celou plochu monitoru (zobrazení celého obrazu). Při přehrávání obrazů na televizoru, který nedokáže přesně zobrazit celou plochu obrazu, však může dojít k mírnému oříznutí horního, spodního, pravého a levého okraje obrazu. Při nahrávání snímků pomocí funkce [Ř. Mřížky] nastavené na možnost [Zap.] doporučujeme používat vnější rámeček funkce [Ř. Mřížky] jako vodítko.
 • Při nahrávání videí ve formátu XAVC S 4K nelze signál přenášet na externí monitor za použití videopřipojení HDMI. Přehrávání je možné pouze na displeji videokamery (modely s rozlišením 4K).

Tip

 • Pokud je položka [Dvojí nahráv. videa] nastavena na možnost [Zap.], tato videokamera nahrává současně videa formátu XAVC S a MP4 nebo formátu AVCHD a MP4.
 • Ve výchozím nastavení je položka [Dvojí nahráv. videa] nastavena na možnost [Vyp.].