Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Mazání vybraných snímků

Nežádoucí snímky lze vybrat a vymazat.

  1. Stisknutím tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
  2. Na obrazovce Prohlížení události vyberte položku a poté vyberte formát videa, který chcete vymazat.
    • V závislosti na nastavení [Formát souboru] a formátu přehrávaného videa se může místo ikony zobrazit jiná ikona.

  3. – [Editace/Kopírování] – [Vymazat].
  4. Vyberte položku [Více snímků] a poté vyberte typ snímku, který chcete vymazat.

  5. Zaškrtněte () videa nebo fotografie, které chcete vymazat, a poté vyberte položku .

Tip

  • Chráněné snímky () vymazat nelze. Před vymazáním ochranu dat zrušte.
  • Chcete-li vymazat pouze část videa, je třeba jej rozdělit a poté danou část vymazat.