Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Peaking Level

Zvýrazní sa obrys rozsahov zaostrenia pomocou špecifickej farby pri snímaní v režime manuálneho zaostrovania alebo v režime priameho manuálneho zaostrovania. Táto funkcia umožňuje ľahko skontrolovať zaostrenie.

  1. MENU (Custom Settings)[Peaking Level] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

High:
Úroveň zvýraznenia obrysov sa nastaví na vysokú.
Mid:
Úroveň zvýraznenia obrysov sa nastaví na strednú.
Low:
Úroveň zvýraznenia obrysov sa nastaví na nízku.
Off (východiskové nastavenie):
Funkcia zvýraznenia obrysov sa nepoužije.

Poznámka

  • Keďže výrobok určí zaostrenie výrazných oblastí, [Peaking Level] sa bude líšiť v závislosti od snímaného objektu a situácie pri snímaní.
  • Obrys rozsahov zaostrenia sa nezvýrazní, keď je výrobok pripojený pomocou kábla HDMI.