Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Peaking Color

Nastaví sa farba, ktorá sa použije pre funkciu zvýraznenia obrysov pri snímaní v režime manuálneho zaostrovania alebo v režime priameho manuálneho zaostrovania.

  1. MENU (Custom Settings) → [Peaking Color] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Red:
Obrysy sa zvýraznia červenou farbou.

Yellow:
Obrysy sa zvýraznia žltou farbou.

White (východiskové nastavenie):
Obrysy sa zvýraznia bielou farbou.