Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Inställning av storleken/bildkvaliteten för stillbilder