Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Val av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)