Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Ändring av inställningarna för Wi-Fi-funktionerna