วิธีใช้นี้อธิบายคุณสมบัติของ Hi-Res Audio Recorder และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน

ในวิธีใช้นี้ จะใช้ตัวอย่างจากหน้าจอที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows จะเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นแผ่นเสียง