Z tego Przewodnika pomocniczego należy korzystać w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z użytkowaniem odbiornika.

Procedury opisane w niniejszym Przewodniku pomocniczym oparte są głównie na obsłudze z poziomu pilota zdalnego sterowania. Można również używać elementów sterujących na odbiorniku, o ile ich nazwy są takie same jak na pilocie lub do nich podobne.

W niniejszym Przewodniku pomocniczym, do celów ilustracyjnych użyto modeli przeznaczonych na rynek USA i Kanady.