Wyjaśnia sposób obsługi tego zestawu audio.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy jest również dostępny w formie pliku PDF, który można pobrać tutaj.