IC RecorderICD-PX440

Teckenfönstret i HOLD-status

OBS!

  • Fönstret ovan visar indikationer, nummer eller objekt för att underlätta förklaring. Det verkliga fönstret kanske skiljer sig från det som visas här.
  1. Meddelande som visas medan HOLD-funktionen är på.

    Visas när du försöker använda IC-inspelaren medan HOLD-funktionen är inställd på förhindrande av oavsiktlig användning. Alla knappfunktioner är avaktiverade.