IC RecorderICD-PX440

Välja en flik

Det inspelningsbara området och området för enbart uppspelning av mappar som finns lagrade på IC-inspelaren hanteras separat och visas med flikar.

När du väljer en mapp kan du flytta mellan områden genom att växla mellan flikarna.

 1. I stoppläge, tryck på FOLDER.
  Fönstret för val av mappar visas.
 2. Tryck på och sedan på eller för att välja -, -, -eller -fliken.

  Endast -fliken visas när du köper IC-inspelaren. -fliken och -fliken visas när du överför filer från datorn.

  -fliken visas när ett minneskort sätts in. När minneskortet har valts som det minne som ska användas visas -fliken.

 3. Tryck på .
  Mapparna på den valda fliken visas.
 4. Välj en mapp och en fil.