IC RecorderICD-PX440

Registrera inspelningsinställningar i ”My Scene

Du kan registrera de inspelningsinställningar som du vill använda i ”My Scene 1” eller ”My Scene 2” i ”Scene Select”-menyn.
 1. Ställ in ”Scene Select”-menyn på ”OFF”.

 2. Ställ in följande inspelningsmenyobjekt på de inställningar du vill använda.

  Följande inspelningsmenyobjekt kan ställas in.

  • REC Mode
  • Mic Sensitivity
  • Recording Filter
  • VOR
 3. När du har ställt in inspelningsmenyobjekten väljer du ”Scene Select” i menyn, trycker på eller för att välja ”Copy Current Settings” som visas under ”My Scene 1” eller ”My Scene 2” och trycker sedan på .
  Copy Current Recording Setting?” visas i teckenfönstret.
 4. Tryck på eller för att välja ”Execute” och tryck sedan på .