IC RecorderICD-PX440

Inspelning från extern utrustning

Du kan skapa musikfiler utan att använda datorn genom att spela in ljud/musik från annan utrustning som en radio, bandspelare eller liknande, som är ansluten till IC-inspelaren.

Tips

 • Om ingångsnivån inte är tillräcklig ansluter du hörlursingången (minikontakt, stereo) på den andra utrustningen till IC-inspelarens (mikrofon)-ingång och justerar volymen på utrustningen som är ansluten till IC-inspelaren samtidigt som du kontrollerar inspelningsnivåguiden.
 1. Anslut en extern utrustning () till (mikrofon)-ingången på IC-inspelaren när denna är i stoppläge.

  Anslut ljudutgången på den andra utrustning till (mikrofon)-ingången på IC-inspelaren med en ljudanslutningskabel (medföljer ej).

  Select Input” visas i teckenfönstret.

  Om ”Select Input” inte visas gör du inställningen i menyn.

 2. Tryck på eller för att välja ”Audio IN” och tryck sedan på .
 3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.
 4. Tryck på souni_recREC/PAUSE för att starta inspelningen.
  De inbyggda mikrofonerna stängs av automatiskt och ljudet från den anslutna utrustningen spelas in. tänds i teckenfönstret.
 5. Starta uppspelningen på den utrustning som är ansluten till IC-inspelaren.

Tips

 • Stoppa inspelningen genom att trycka på souni_stopSTOP.