IC RecorderICD-PX440

Spela upp alla filer i en mapp kontinuerligt – kontinuerlig uppspelning

  1. I stopp- eller uppspelningsläge väljer du MENU - -fliken - ”Continuous Play” och trycker sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja ”ON” eller ”OFF” och tryck sedan på .
  3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

ON:

Filerna i en mapp spelas upp i följd.

(Ursprunglig inställning)

OFF:

En fil spelas upp.