IC RecorderICD-PX440

Spela upp ett angivet avsnitt flera gånger (A-B-upprepning)

  1. Under uppspelning trycker du på iG060A-B för att ange startpunkt A.
    A-B B?” visas.
  2. Tryck på iG060A-B igen för att ange slutpunkt B.
    iG060A-B” visas och det angivna avsnittet upprepas om och om igen.

Tips

  • Om du vill avbryta A-B-upprepningen och återgå till vanlig uppspelning trycker du på iG060A-B igen.
  • För att stoppa A-B-upprepningen trycker du på souni_stopSTOP. IC-inspelaren stoppas men inställningen A-B-upprepning kvarstår. Tryck på souni_stopSTOP för att ta bort inställningen A-B-upprepning.
  • För att ändra det segment som angivits för A-B-uppspelning trycker du på iG060A-B igen under A-B-uppspelningen. Uppspelningsläget ändras till normal uppspelning. Utför stegen 1 och 2 igen för att återställa intervallet för A-B-uppspelning.