IC RecorderICD-PX440

Spela upp en fil flera gånger

  1. Tryck och håll tills ” 1” visas under uppspelning.
    Den valda filen spelas upp flera gånger.

Tips

  • Om du vill avbryta upprepad uppspelning och återgå till normal uppspelning trycker du en gång till på .