IC RecorderICD-PX440

Radera alla filer i en mapp

Du kan radera alla filer i den valda mappen.

Tryck på FOLDER om du vill gå tillbaka till mappfönstret innan du raderat filerna och välja en mapp från vilken du vill radera alla filer. Sedan går du till menyfönstret.

  1. I stoppläget väljer du den mapp som innehåller de filer som du vill radera.
  2. Välj MENU - -fliken - ”Erase All” och tryck sedan på .

    Erase All Files in the Folder?” visas i teckenfönstret.

  3. Tryck på eller för att välja ”Execute” och tryck sedan på .
    Animeringen ”Erasing...” visas i teckenfönstret och alla filer i den valda mappen raderas.
  4. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

OBS!

  • Du kan inte radera en skyddad fil. Om du vill radera filen tar du först bort skyddet.

Tips

  • Om du vill avbryta raderingen väljer du ”Cancel” i steg 3 och trycker sedan på .