IC RecorderICD-PX440

Radera en fil

Du kan välja en fil och radera den.

OBS!

 • Du kan inte få tillbaka en fil som du har raderat.

 1. För HOLD・POWER ON/OFF-brytaren mot ”POWER ON/OFF” för att slå på IC-inspelaren eller mot mitten för att stänga av IC-inspelarens HOLD-status.
  Fönstret för stoppläge visas.
 2. Välj den fil du vill radera när IC-inspelaren är i stopp- eller uppspelningsläge.
 3. Tryck på ERASE.

  Erase?” visas och den angivna filen spelas upp för bekräftelse.

 4. Tryck på eller för att välja ”Execute”.

 5. Tryck på .

  Animeringen ”Erasing...” visas i teckenfönstret och den valda filen raderas.

  När en fil är borttagen kommer de filer som är kvar att flyttas och få nya nummer så att det inte bildas några tomma utrymmen mellan filerna.

OBS!

 • Du kan inte radera en skyddad fil. Om du vill radera filen tar du först bort skyddet.

Tips

 • Om du vill avbryta raderingen väljer du ”Cancel” i steg 4 och trycker sedan på .
 • För att radera en del av en fil delar du först upp filen i två delar och går sedan vidare med steg 3 till 5.