IC RecorderICD-PX440

Kopiera en fil till det andra minnet

Du kan kopiera den valda filen från det inbyggda minnet till önskad mapp på ett minneskort, eller från ett minneskort till önskad mapp på det inbyggda minnet. Den här funktionen är användbar för att spara en backup. Innan funktionen startar för du in ett minneskort som ska användas för kopiering i minneskortplatsen.

 1. Välj filen som du vill kopiera.
  När du vill kopiera en fil från ett minneskort till det inbyggda minnet ställer du in källminnesmediet på ”Memory Card”.
 2. Välj MENU - -fliken - ”File Copy” och tryck sedan på .

  Copy to Memory Card Select Folder” eller ”Copy to Built-In Memory Select Folder”-animeringen visas och fönstret för val av mappar visas.

 3. Tryck på , tryck på eller för att välja -fliken eller -fliken och tryck sedan på .
 4. Tryck på eller för att välja den mapp du vill kopiera filen till och tryck sedan på .
  Copying...”-animeringen visas och filen kopieras till sista positionen i målmappen. En fil kopieras med identiskt filnamn.
 5. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

OBS!

 • Du kan inte kopiera podcastfiler.

Tips

 • För att avbryta kopieringen trycker du på souni_stopSTOP före steg 4.
 • För att avbryta kopieringsfunktionen under kopieringsprocessen trycker du på souni_stopSTOP medan ”Copying...”-animeringen i steg 4.