IC RecorderICD-PX440

Välja minne

Du kan växla mellan användning av det inbyggda minnet och ett minneskort genom att använda fönstret för val av mappar.
 1. Tryck på FOLDER.
  Fönstret för val av mappar visas.
 2. Tryck på och sedan på eller för att välja - eller -fliken.
  (inbyggt minne)-fliken eller (minneskort)-fliken visas när du för in ett minneskort i IC-inspelaren.
 3. Tryck på .
  Fönstret för val av minne visas.
 4. Tryck på eller för att välja ”Built-In Memory” eller ”Memory Card” och tryck sedan på .

  Flikens ikon ändras till ikonen för det valda minnet, eller .
 5. Tryck på souni_stopSTOP för att återgå till visning av stoppläget.

Tips

 • Du kan växla minne genom att använda meny. Välj MENU - -fliken - ”Select Memory” för att växla minne.
 • Om minneskortet inte har formaterats växlar du minne genom att använda ”Select Memory”-menyn och väljer sedan MENU - -fliken - ”Format” för att formatera minneskortet.