IC RecorderICD-PX440

Sätta in ett minneskort

Utöver det inbyggda minnet kan du även spela in filer på ett minneskort.

OBS!

 • I denna Hjälpguide kallas vanligtvis M2™- och microSD-kort för ”minneskort”. M2™/microSD-kortplatsen kallas för ”minneskortplats”.
 1. I stoppläget öppnar du locket till minneskortplatsen.

 2. Sätt in ett M2™- eller microSD-kort ordentligt tills det klickar på plats, enligt beskrivningen nedan.

  : Sätt in ett M2™-kort med etikettsidan mot dig.

  : Sätt in ett microSD-kort med kontaktsidan mot dig.

 3. Stäng locket till minneskortsplatsen.
  Change to Memory Card?” visas i teckenfönstret.
 4. Tryck på eller för att välja ”Yes” eller ”No” och tryck sedan på .

OBS!

 • Om ett minneskort inte känns igen ska du ta bort det och sätta in det i IC-inspelaren igen.
 • Låt det inte komma in någon vätska, metall, brännbart eller annat föremål än ett minneskort i minneskortplatsen. Om det gör det kan det orsaka brand, elektriska stötar och fel.
 • Innan du spelar in rekommenderar vi att du kopierar alla data som är sparade på minneskortet till din dator och formaterar minneskortet på IC-spelaren så att det inte innehåller data.
 • Om du för in ett minneskort medan IC-spelaren är avstängd så kan du välja det minne som ska användas med ”Select Memory” i menyn när du slår på IC-inspelaren nästa gång.

Tips

 • Ta bort minneskortet genom att trycka in minneskortet i kortplatsen. När det matas ut tar du bort det från minneskortplatsen.
 • Om du använder för mycket kraft på locket till minneskortsplatsen kan locket lossna.

  Om detta inträffar kan du sätta tillbaka locket på dess tidigare plats på IC-inspelaren.