IC RecorderICD-PX440

Kopiera filer från IC-inspelaren till datorn

Du kan kopiera filer och mappar från IC-inspelaren till datorn för att lagra dem där.

  1. Anslut IC-inspelaren till datorn.
  2. Kopiera de filer eller mappar som du vill överföra till datorn.
    Dra och släpp de filer eller mappar du vill kopiera från ”IC RECORDER” eller ”MEMORY CARD” till datorns hårddisk.
  3. Koppla bort IC-inspelaren från datorn.

Tips

  • För att kopiera en fil eller en mapp (dra och släpp) klickar du på filen eller mappen och håller ned (), drar () och sedan släpper du ().

A: IC RECORDER eller MEMORY CARD

B: Din dator