IC RecorderICD-PX440

Kopiera en musikfil från datorn till IC-inspelaren (dra och släpp)

Du kan kopiera musikfiler eller andra ljudfiler (MP3 (.mp3) (*)) från datorn till IC-inspelaren genom att dra och släppa dem och du kan spela upp dem med IC-inspelaren.

* Information om filformat som kan spelas upp med IC-inspelaren finns i ”Design och specifikationer”.

  1. Anslut IC-inspelaren till datorn.
  2. Kopiera mappen som innehåller musikfilerna till IC-inspelaren.

    På en Windows-skärm med hjälp av Utforskaren, eller på en Mac-skärm med hjälp av Finder, drar och släpper du mappen som innehåller musikfilerna till ”IC RECORDER” eller ”MEMORY CARD”.

    IC-inspelaren kan identifiera upp till 400 mappar. Du kan kopiera upp till 199 filer i varje mapp. Dessutom kan IC-inspelaren identifiera upp till totalt 4095 filer och mappar på ett minnesmedia.

  3. Koppla bort IC-inspelaren från datorn.