W razie pytań dotyczących obsługi liniowego rejestratora dźwięku PCM należy skorzystać z niniejszego Przewodnik pomocniczy.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.