Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Bildet er uklart.

  • Påse at [SteadyShot] er stilt inn på [På].
  • Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til kamerarystelser. Det anbefales å bruke stativ eller blits. [Håndh. kam. i halvlys] i [Scenevalg] er også effektivt mot uskarphet.