Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Deaktiver skjermen

Når du trykker på tasten som funksjonen [Deaktiver skjermen] er tilordnet til, byttes [Live View-visning] til [Innstillingseffekt Av], og skjermvisningen byttes til [Ingen skj.-info].

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → still inn funksjonen [Deaktiver skjermen] på den ønskede tasten.
  2. Trykk på den tasten som [Deaktiver skjermen] ble tilordnet til.

Merknad

  • Selv om du utfører [Deaktiver skjermen], vil baklyset på skjermen fortsatt være på. Trykk på FINDER/MONITOR-knappen for å slå av baklyset på skjermen.