Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Fordelene ved automatisk opptak

I [Fremragende auto]-modus tar produktet bilder med høyere kvalitet enn i [Intelligent Auto]-modus, og tar sammensatte bilder ved behov.
I [Program Auto]-modus kan du ta bilder etter at du har justert ulike funksjoner, som f.eks. hvitbalanse, ISO osv.

(Intelligent Auto):
Velg denne modusen når du vil at kameraet skal gjenkjenne scenen automatisk.

(Fremragende auto):
Velg denne modusen for å fotografere scener under vanskelige forhold, for eksempel under dårlige lysforhold eller ved motlys. Velg denne modusen for å ta bilder med høyere kvalitet enn det du kan med (Intelligent Auto).

P (Program Auto):
Velg denne modusen for å gjøre opptak etter å ha justert ulike funksjoner, bortsett fra eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning).

Merknad

  • I modusen [Intelligent Auto] vil du kanskje ikke kunne gjøre klare opptak av mørke scener eller i motlys.
  • I [Fremragende auto]-modus tar opptaksprosessen mer tid, siden produktet lager et sammensatt bilde.