Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Fremragende auto

Produktet gjenkjenner og vurderer automatisk opptaksforholdene og setter passende innstillinger automatisk.

Produktet kan blant annet ta seriebilder, generere sammensatte bilder og ta bilder med høyere kvalitet ettersom det har tilgang til flere opptaksinnstillinger sammenlignet med Intelligent auto-modus.
 1. Still inn modusvelgeren på (Auto-modus).
 2. MENU(Kamerainnst.) → [Auto-modus][Fremragende auto].
  • Når [Modusratthjelp] er stilt inn på [På], kan du velge de ønskede innstillingene etter at du har endret posisjonen til modusvelgeren.
 3. Rett kameraet mot motivet.
  Når kameraet kjenner igjen en scene, vises ikonet for scenegjenkjenning på skjermen. Om nødvendig vises også den aktuelle opptaksfunksjonen for den gjenkjente scenen og hvor mange ganger lukkeren utløses.

 4. Juster fokus og ta bildet.

Hint

Hvordan ta kontinuerlige bilder i [Fremragende auto]-modus

MENU →(Tilpassede innstillinger)[Fremragende auto][Seriebilder] → ønskede innstillinger.

Hvordan endre lagringsmetoden for kontinuerlige bilder tatt opp i [Fremragende auto]-modus

Du kan velge om du vil lagre alle de kontinuerlige bildene eller bare ett enkeltbilde som velges automatisk som beste bilde.
MENU →(Tilpassede innstillinger)[Fremragende auto][Bildeekstraktering] → ønskede innstillinger.

Merknad

 • Når produktet brukes til å lage sammensatte bilder, tar opptaksprosessen mer tid enn vanlig.
 • Produktet vil ikke gjenkjenne scenen når du tar bilder med andre zoomefunksjoner enn optisk zoom.
 • Under visse opptaksforhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne en scene på riktig måte.
 • Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan produktet ikke lage et sammensatt bilde.