Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Ev-komp. med ratt

Du kan kompensere eksponeringen ved hjelp av den fremre eller bakre skiven.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Ev-komp. med ratt] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av (standardinnstilling):
Aktiverer ikke eksponeringskompensering med den fremre eller den bakre skiven.

Fremre ratt/Bakre ratt:
Aktiverer eksponeringskompensering med den fremre eller den bakre skiven.

Merknad

  • Når eksponeringskompenseringsfunksjonen er tilordnet til den fremre eller den bakre skiven, vil enhver funksjon som tidligere måtte ha vært tilordnet til den skiven, tilordnes på nytt til en annen skive.